સમયનાં વળાંકો

samayna valanko4

ખુશી અને ગમનાંપળોમાં માણસ પરખાતો હોય છે,
પણ સમય જતા દરેકનો સમય બદલાતો હોય છે.

લાભ મળતો હોય તો કરતો કંઇક વાટાઘાટો હોય છે,
ભલેને પછી એમાં કોઈનો કેટલોય પણ ઘાટો(નુકસાન) હોય છે,
પણ સમય જતા દરેકનો સમય બદલાતો હોય છે.

સફળતા હોય નાની કે મોટી ખૂબ હરખાતો હોય છે,
નિષ્ફળ કોઈ હોય તેને જોઈ બહુયે મલકાતો હોય છે,
પણ સમય જતા દરેકનો સમય બદલાતો હોય છે.

કોઈ એકની બધા વચ્ચે કરતો કંઇક ખરાબ વાતો હોય છે,
જો ફાયદો છે એનાથી તો તેના ઘેર એનો રોજ એક આંટો હોય છે,
પણ સમય જતા દરેકનો સમય બદલાતો હોય છે.

મળે જયારે વેગ ત્યારે મોજાની જેમ ખૂબ ઉછળતો હોય છે,
પહોંચે જયારે કિનારે તો એ જ મોજાની જેમ પછડાતો પણ હોય છે,
રાહ નથી જોતો એ જરાય “સમય” બદલાતો હોય છે.

સીડીનાં ઉપરી પગથિયાને સમજીને શિખર જે સપનામાં રચતો હોય છે,
તે સ્હેજ હાલમડોલ થતા કોઈકવાર લપસી પણ પડતો હોય છે,
 કેમ નથી સમજતો કે હંમેશા સમય બદલાતો હોય છે.

શું કામ કોઈ પોતાની પર નાહકનું અભિમાન કરતો હોય છે,
જયારે બધા માટે બનેલો કોઈ એક અલાયદો રસ્તો હોય છે,
“ચિત્રેશ”કહીશ એ જ કે સમય જતા દરેકનો સમય બદલાતો હોય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: