Archive for ઓગસ્ટ, 2013

કવિતા

Posted in Uncategorized on ઓગસ્ટ 8, 2013 by chin2thakkar

કોઈપણ સમયે કોઈપણ જગ્યાએ અચાનક જ એમ સુઝી ગયી,
લખવી તી તો તે પળે જ પણ એ પળ જરા વધુ લંબાઈ ગઈ,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓને આવી એકાદ કવિતા લખી ગઈ.

નાના હતા ત્યારે કરતા ઘણી મસ્તી ને વળી મળતી ઘણીએ સજા હતી,
થયા મોટા અને બન્યા સ્થિર પણ પહેલા જેવી તો કાંઈ મજા નથી,
આવા જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

મળ્યા અને બન્યા દોસ્તો ઘણા અને વળી સહેલીઓ પણ મળી ઘણી,
પણ નિસ્વાર્થ દોસ્તીની કોણ જાણે કેમ એ શોધ પૂરી થતી જ નથી,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

પારકાઓ ઘણા બન્યા પોતાના ને ઘણા પોતાનાઓ ની પારકાઓ માં બદલી થઇ,
સગાવ્હાલાઓની ખબર ન’ઈ ક્યારે સગાઓ અને વહાલાઓમાં વહેચણી થઇ.
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

‘ચિત્રેશ’ શરૂઆતમાં થઇ ભૂલો જોડણીમાં ને ઘણી ખોટી વાક્યરચનાઓ પણ બની હતી,
પણ મળ્યો એવો સાથી મને કે જેને મારી બધી જ ભૂલો સુધારવી દીધી,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

જીવનમાં છે સવલતો બધી ને જીવવા માટે કદાચ કશાયની’ય કમી નથી,
કમી છે તો મારા નિજજનોની જે દિલથી તો છે નજીક,પણ રૂબરૂમાં જેમનાથી દૂરી રહી.
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

Advertisements

અસમંજસ

Posted in Uncategorized on ઓગસ્ટ 8, 2013 by chin2thakkar

સમજણ નથી પડતી મને કે કોઈ કેમ કોઈને ક્યારેય સમજતું નથી,
શું કોઈ એટલું પણ અણસમજુ હોઈ શકે કે તેઓને કાંઈ સમજવું જ નથી.

‘ના’ હોય છે તેઓની જેમાં એવું એક પણ કામ હું કરતો નથી,
માંગુ અગર એવું હું પણ તો જવાબ ‘હા’માં કેમ મળતો નથી.

ક્યારેક તેમને હું તો ક્યારેક મારી વાત માનવાયોગ્ય લગતી નથી,
પણ મોટા નથી થતા રોજ એકલા એ જ એવું તેઓ કેમ સમજતા નથી.

કહેતો આવ્યો છું જે વર્ષોથી તે વર્ષો પછી મને જ સંભળાવે છે,
ખબર ન’ઈ એમ કહીને મને સમજાવે છે કે પછી અમસ્તું જ સમજાવે છે.

જેમના વિચારોને મારા બનાવ્યા તેઓનું કેમ આજે મારા વિચારોથી સમર્થન નથી.
કે પછી તેઓ એમ વિચારે છે કે મારામાં વિચારી શકવાનું સામર્થ્ય નથી.

‘ચિત્રેશ’ શું એક પણ વાત મારી સાચી ન’ઈ હોય કે કોઈ કશું માનતું જ નથી,
અથવા તો કદાચ હું જેટલું તેમને ચાહું છું તેટલું તે કોઈ મને ચાહતું જ નથી.

મનોમંથન

Posted in Uncategorized on ઓગસ્ટ 8, 2013 by chin2thakkar

કરવા માંડે છે કામ જયારે કોઈ મૂડ પ્રમાણે,
થતું નથી હોતું એ પછી કદાચ રુલ પ્રમાણે,
ચેન્જીસ દરેકમાં આવે છે એ મને કે ન મને,
પણ જરૂરી બન્યા હોય છે એ પાસ્ટમાં થયેલી ભૂલ પ્રમાણે.

કરવા નીકળી પડે છે જે બીજાને એજયુકેટ રોજીંદી ટેવ પ્રમાણે,
ક્યારેક તો કરી લે વળી ઈવેલ્યુએટ એ પોતાની એ જાત ને.
પર્હેપ્સ એવું થાય કે મળી જાય પોતાની ભૂલ પોતાને જ,
તો થઇ શકે પોતાનું ભવિષ્ય ‘એક્ઝીક્યુટ’ પોતાની પહોચ પ્રમાણે.

વાસ્તવમાં નથી થઇ શકતું બધું કહેવાતી રુલ બૂક પ્રમાણે,
જેમ જમતો હોય છે માનવી પોતાને લાગેલી ભૂખ પ્રમાણે,
“ચિત્રેશ”જીજ્ઞાસાવૃત્તિ જ તો છે જે બનાવે છે વ્યક્તિને વિદ્વાન,
બાકી બધા જ હોત આજે વૈજ્ઞાનિક ‘ન્યુટન’ અને ‘જૂલ’ પ્રમાણે.

કહી ગયા મોટાઓ ઘણુંબધું તેમના અનુભવ અને રોલ પ્રમાણે,
પણ હકીકતમાં વર્તવું પડતું હોય છે દરેકને પોતાના ગોલ પ્રમાણે,
હા મોટાઓનો અનુભવ અને ‘એડવાઈસ’ એવા રસ્તા છે કે જેના પર,
જે ચાલે છે તે પામે છે મંજિલને જરૂર પોતપોતાનાં ‘પાવર’ અને જોમ પ્રમાણે.