અસમંજસ

સમજણ નથી પડતી મને કે કોઈ કેમ કોઈને ક્યારેય સમજતું નથી,
શું કોઈ એટલું પણ અણસમજુ હોઈ શકે કે તેઓને કાંઈ સમજવું જ નથી.

‘ના’ હોય છે તેઓની જેમાં એવું એક પણ કામ હું કરતો નથી,
માંગુ અગર એવું હું પણ તો જવાબ ‘હા’માં કેમ મળતો નથી.

ક્યારેક તેમને હું તો ક્યારેક મારી વાત માનવાયોગ્ય લગતી નથી,
પણ મોટા નથી થતા રોજ એકલા એ જ એવું તેઓ કેમ સમજતા નથી.

કહેતો આવ્યો છું જે વર્ષોથી તે વર્ષો પછી મને જ સંભળાવે છે,
ખબર ન’ઈ એમ કહીને મને સમજાવે છે કે પછી અમસ્તું જ સમજાવે છે.

જેમના વિચારોને મારા બનાવ્યા તેઓનું કેમ આજે મારા વિચારોથી સમર્થન નથી.
કે પછી તેઓ એમ વિચારે છે કે મારામાં વિચારી શકવાનું સામર્થ્ય નથી.

‘ચિત્રેશ’ શું એક પણ વાત મારી સાચી ન’ઈ હોય કે કોઈ કશું માનતું જ નથી,
અથવા તો કદાચ હું જેટલું તેમને ચાહું છું તેટલું તે કોઈ મને ચાહતું જ નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: