કવિતા

કોઈપણ સમયે કોઈપણ જગ્યાએ અચાનક જ એમ સુઝી ગયી,
લખવી તી તો તે પળે જ પણ એ પળ જરા વધુ લંબાઈ ગઈ,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓને આવી એકાદ કવિતા લખી ગઈ.

નાના હતા ત્યારે કરતા ઘણી મસ્તી ને વળી મળતી ઘણીએ સજા હતી,
થયા મોટા અને બન્યા સ્થિર પણ પહેલા જેવી તો કાંઈ મજા નથી,
આવા જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

મળ્યા અને બન્યા દોસ્તો ઘણા અને વળી સહેલીઓ પણ મળી ઘણી,
પણ નિસ્વાર્થ દોસ્તીની કોણ જાણે કેમ એ શોધ પૂરી થતી જ નથી,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

પારકાઓ ઘણા બન્યા પોતાના ને ઘણા પોતાનાઓ ની પારકાઓ માં બદલી થઇ,
સગાવ્હાલાઓની ખબર ન’ઈ ક્યારે સગાઓ અને વહાલાઓમાં વહેચણી થઇ.
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

‘ચિત્રેશ’ શરૂઆતમાં થઇ ભૂલો જોડણીમાં ને ઘણી ખોટી વાક્યરચનાઓ પણ બની હતી,
પણ મળ્યો એવો સાથી મને કે જેને મારી બધી જ ભૂલો સુધારવી દીધી,
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

જીવનમાં છે સવલતો બધી ને જીવવા માટે કદાચ કશાયની’ય કમી નથી,
કમી છે તો મારા નિજજનોની જે દિલથી તો છે નજીક,પણ રૂબરૂમાં જેમનાથી દૂરી રહી.
જીવન સંજોગો બન્યા પંક્તિઓ ને આવી એકાદ કવિતા લખાઈ ગઈ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: